تعریف کیفیت چیست؟

تعریف کیفیت چیست؟

تعریف کیفیت

کیفیت در لغت نامه دهخدا به معنای چگونگی و حالت و وضعیت چیزی است.

در مقابل کیفیت کمیت قرار دارد که بر مقدار و شمارش چیزی دلالت دارد.

این روزها کیفیت به بحث و موضوعی تبدیل شده است که در همه سازمان ها و مکان ها و کسب و کارها و تولیدات و میان همه مردم مطرح است.

توجه به کیفیت و قرار دادن آن در اولویت های کاری باعث می شود یک کسب و کار یا سازمان به موفقیت برسد و در زمینه کاری خود پیشرفت چشمگیری داشته باشد .

معمولا کیفیت به طور نسبی تعیین می شود. در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد.

پیش از آن می خواهیم درباره مقوله دیگری برایتان بنویسیم.

تعریف کیفیت

کیفیت محصول

کیفیت ی محصول به چه معنا است؟ چگونه تعیین می شود؟ چه معیارهایی دارد؟

در قدم نخست ببینیم محصول چیست؟

محصول به نتیجه و خروجی یک روند یا فرایند یا سازمان یا یک تفکر می گویند.

بر همین اساس محصول یا کالا یا شی است و یا یک ایده یا نوعی خدمت.

پس به طور کلی کیفیت را هم برای کالا تعیین می کنند هم برای یک ایده و هم برای یک خدمت.

کیفیت از نظر بعضی از افراد به معنی رضایت مشتری و جلب اعتماد او است.

البته این تعریف در نوع خودش درست است زیرا تا محصول با کیفیت بالایی عرضه نشود

استفاده کنندگان آن رضایت نخواهند داشت واعتماد نمی کنند.

در حقیقت کیفیت است که بالا بودن آن باعث می شود ارزش محصول برای مشتری بیشتر به نظر بیاید

کیفیت است که به مشتری کمک می کند برای انتخاب محصول مورد نظرش

تصمیم گیری کند

و در ادامه آن مشتری حاضر باشد برای آن پول بدهد و هزینه کند.

البته بر اساس نسبی بودن کیفیت، ممکن است محصول با کیفیت بالا و خوب از نظر مشتری یک چیز باشد و از نظر صاحب ایده یا محصول چیز دیگری باشد.